0703250590 info@robturfboer.nl

Let op: Het is op dit moment niet mogelijk om nieuwe cliënten aan te nemen en online te boeken!

Aanraken, aandacht en een luisterend oor zijn vaak onderschatte (maar belangrijke) menselijke aspecten. Een Shiatsu behandeling brengt je lichaam en geest in balans en zorgt voor lichaamsbewustwording.

Namikoshi Shiatsu is sinds 1955 door het Japanse Ministerie van Volksgezondheid erkend. Het is een holistische, manuele behandelmethode voor preventie en therapie die:

 • Stress reduceert
 • Pijn vermindert
 • Groei en ontwikkeling bevordert
 • Immuunfuncties stimuleert
 • Vitaliteit bevordert
 • Vermoeidheid verlicht
 • De natuurlijke zelfhelende kracht stimuleert

Aze Shiatsu is het logische gevolg op Namikoshi Shiatsu. Shigeru Onoda, leerling van Tokujiro Namikoshi, heeft op basis van Namikoshi Shiatsu zijn eigen stijl ontwikkeld met in gedachten de Westerse mens en de culturele verschillen tussen het oosten en het westen.

Sotai is een bewegingsleer die bestaat uit een serie basis oefeningen en oneindig veel variaties die op de ontvanger zijn afgestemd. Sotai is ontwikkeld door Keizo Hashimoto, M.D. Door je lichaam in de beweging te voelen en de prettige houdingen op te zoeken activeer je het zelf regulerende vermogen van het lichaam. Het is niet alleen een waardevolle methode om zelf onderhoud aan je lichaam uit te voeren. Als therapeut kun je het effect van de oefening versterken door tegendruk te geven.

Na een gesprek (de anamnese) doen wij samen (indien nodig) testen om blokkades en bewegingsbeperkingen op te sporen. Daarna volgt een eerste behandeling om een nadere indruk te krijgen van jouw fysieke toestand.

Er wordt geen reguliere diagnose gesteld maar spierspanning, temperatuur etc. worden tijdens de eerste behandeling vastgelegd. De resultaten bespreken wij met elkaar en we maken afspraken over preventie, eventueel huiswerk en vervolgbehandelingen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Daarnaast worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Voor meer informatie over uw privacy kunt u verder lezen onder het tabblad Privacy.

Ik maak uitsluitend gebruik van manuele (met de handen) technieken. Shiatsu wordt in principe uitgevoerd op de
blote huid. Je houdt het ondergoed aan tijdens de behandeling en je ligt comfortabel op een lage smalle behandeltafel of een futon (een japanse katoenen matras).

Sinds 2001 ben ik werkzaam als Shiatsu therapeut in Den Haag. Als docent ben ik verbonden aan het Dutch Shiatsu College.

Ik ben aangesloten bij CAT Vergoedbaar en Complementair Kwaliteitstherapeut (beide beroepsverenigingen) en de RBCZ (een koepelvereniging) waardoor vergoeding van de behandeling mogelijk is. Zie hiervoor het menu onder Tarieven.

Voor Stay in Touch werk ik bij bedrijven om het welzijn en de motivatie van medewerkers te verhogen.

Ik ben verplicht om jaarlijks bij- en nascholingen op mijn vakgebied en medische basis kennis te volgen.

Shiatsu is in Japan ontwikkeld. De Namikoshi en Aze stijl kenmerken zich door het verweven van Japanse technieken en Westerse kennis van het menselijk lichaam. De Traditionele Chinese Geneeskunde maakt geen deel uit van deze manuele vorm van behandelen. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van vingers en handpalmen. Het gebruik van knieën en ellebogen komt in Shiatsu niet voor.

Shiatsu vitaliseert de huid, maakt spieren los, het verbetert het humeur, reguleert zenuwfuncties, helpt het lichaam te ontgiften, zorgt voor lokale pijnbestrijding, stimuleert het immuunsysteem, stimuleert een juiste ademhaling, stimuleert een juiste lichaamshouding en stimuleert de circulatie van lichaamsvloeistoffen. Kortom: een Shiatsu behandeling maakt je bewuster van je lichaam en verlegt jouw aandacht naar je lijf.

De Shiatsu behandeling volgens Namikoshi en Aze (Onoda) is gericht op de hele mens. Hierdoor werkt Shiatsu niet alleen symptomatisch, maar heeft het effect op de oorzaak van de klacht. Namikoshi is er in geslaagd om de Oosterse en Westerse benadering van het herstellen van balans en gezondheid in zijn stijl te verenigen. Onoda heeft hieraan veel toegevoegd waaruit zijn Aze Shiatsu ontstond.

Tijdens de behandeling ontvangt een behandelaar via handen en vingers informatie over de huid, de spieren, lichaamstemperatuur, vochtigheid etc. Tegelijkertijd werkt deze aan het herstellen van de balans in het lichaam door het benaderen van organen via de huid (dermatomen), het bewegingsapparaat en de lichaamshouding (de spieren), het centrale- en perifere zenuwstelsel en het hormoonstelsel.

Je kunt mij ook vinden via het Therapeuten Kompas en de VGA Zorgzoeker.

Stoel Shiatsu

€ 20

20 minuten

Onderhoud of als je niet kunt liggen

Eerste Consult

€ 60

60 minuten

Kennismaken, anamnese en eerste behandeling

Vervolg Consult

< € 45

30 – 45 minuten

Onderhoud of verder werken aan een oplossing

Gereserveerde tijd dient tenminste 1 werkdag van tevoren te worden afgezegd, anders wordt de afspraak (= tijd) in rekening gebracht.

Betalingen uitsluitend met pin.

Vergoeding zorgverzekeraars
Dankzij de aansluiting bij d
e RBCZ®, CAT vergoedbaar en Kwaliteitstherapeut is de medische basiskennis en therapie specifieke kennis gewaarborgd. Hierdoor kan je therapeutische Namikoshi Shiatsu behandelingen vergoed krijgen als je aanvullend verzekerd bent. Je dient zelf contact met jouw zorgverzekeraar op te nemen om vast te stellen of de behandelingen vergoed worden.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Daarnaast worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Zorgdraag dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen
  • Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘(24102) Shiatsu behandeling’
  • De kosten van het consult

U heeft een klacht

Wat vervelend dat u een klacht heeft, hierover ga ik graag met u in gesprek om te kijken of wij samen een oplossing kunnen vinden. Mocht dit gesprek voor u niet het gewenste resultaat hebben dan kunt u contact opnemen met de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).

Het stappenplan bij een klacht:

 1. ga het gesprek aan met uw therapeut;
 2. indien stap 1 geen oplossing biedt, kunt u kontakt opnemen met GAT